YaberOlan Wiki
Advertisement

Vanalker-registret har en undersida som går under namnet Byggnader. Meningen med undersidan är att skapa en lista över byggnader på en fastighetstomt (en tomt, helt enkelt). Undersidan är fortfarande inte färdig, då Vanalker lär uppdatera den då och då.

Namnen på byggnaderna är Vanalker-namn och utgår främst från byggnadens utseende och/eller syfte. Ibland kan namnet i folkmun även bli Vanalker-namnet på byggnaden. Exempel på byggnader, och en förklaring (om möjligt):

  • Stora Skolan = flera lärare har nämnt huvudbyggnaden av Högavångskolans fastighetstomt som "stora skolan" på grund av storleken i jämförelse till tomtstrukturerna

En tomtstruktur är en byggnad, det vill säga. Men även en arbetsbod kan få namnet Tomtstruktur.

Byggnader[]

Högavångskolans fastighetstomt[]

Även stavat "Högavångsskolans fastighetstomt". Båda formarna är korrekt.

Namn Koordinater Notering
Stora Skolan Huvudbyggnad i Högavångskolans fastighetstomt
Mediahuset Även kallad D-huset
Rosa huset
Lokal för hemkunskap & bild
Slöjdlokal Sitter ihop med Musiklokal, men räknas av Vanalker som separat byggnad
Musiklokal Sitter ihop med Slöjdlokal, men räknas av Vanalker som separat byggnad
Musikpaviljong Riven
Blåa huset Denna byggnad är registrerad på Högavångskolans fastighetstomt, men det finns inga bevis för att en byggnad med detta namn "står uppe"

Inte definerad till någon fastighetstomt vid tillfället[]

Namn Koordinater Notering
Gränums församlingshem Religiös byggnad i Jämshögs församling
Pingstkyrkan i Olofström Kyrkobyggnad i Jämshögs församling
Rips landskyrka Landsförsamlingskyrka i Rips landsförsamling