FANDOM


Franckio Truckinanto, född 7 november 1934, är en fransk man som jobbade på IP 1961-2000. Han började arbeta den 7 febuari 1961 hos IP och började först som nyhetsankare, men den 23 november 2000 slutade han jobba för att senare jobba på Paral Studios. Han började jobba den 20 augusti 2004 och sedan dess arbetar han.